Βιβλία Ειδικά για εισαγωγή στις Αστυνομικές & Στρατιωτικές Σχολές

Tests Στρατιωτικών Σχολών
17€
Ένα βιβλίο διαχρονικό. Ανανεώνεται κάθε χρόνο και είναι το μόνο που περιέχει όλα τα δοθέντα θέματα τα είκοσι τελευταία χρόνια. Είναι απαραίτητο για τους υποψηφίους όλων των Στρατιωτικών Σχολών και ΕΛ.ΑΣ.
Matrix Tests
17€
Ένα βιβλίο μοναδικό στο είδος του, κατάλληλο και για ειδικές εξετάσεις τραπεζών, ΕΥΠ, ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, πιλότων και όλων των Στρατιωτικών Σχολών. Περιέχει και μεγάλο πλήθος από I.Q. tests...
Tests Προσωπικότητας
15€
Ένα βιβλίο που ανταποκρίνεται σε όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις. Διαβάζεται εύκολα και ευχάριστα. Είναι το βιβλίο που περιέχει όλα τα tests προσωπικότητας στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών, της Αστυνομίας, των ειδικών φρουρών, της πυροσβεστικής και της Δημοτικής Αστυνομίας...

Βιβλία για το ΑΣΕΠ (test δεξιοτήτων)

Tests Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 1 (Γενικής παιδείας)

Tests Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 1 (Γενικής παιδείας)

Το βιβλίο αναφέρεται στα εξεταστέα θέματα γενικών γνώσεων και χωρίζεται σε τρία μέρη:

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει Tests γενικών γνώσεων τα οποία έχουν ταξινομηθεί κατά τομέα επιστήμης. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει...

Tests Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 2 (Αριθμητικά Tests)

Tests Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 2 (Αριθμητικά Tests)

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μεθοδολογία προβλημάτων που έχουν ταξινομηθεί κατά κατηγορίες, με πλήθος λυμένων πρωτότυπων προβλημάτων. Το δεύτερο μέρος περιέχει ειδικά αριθμητικά Tests που απαιτούν ειδικό...

Tests Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 3 (διαγράμματα)

Tests Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 3 (διαγράμματα)

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει Tests μελέτης στατιστικών πινάκων και διαγραμμάτων που δίνονται πάντοτε στις εξετάσεις. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει Tests κριτικής και αναλυτικής ικανότητας που θεωρούνται από...

Tests Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 4 (Λυμένα διαγωνίσματα)

Tests Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 4 (Λυμένα διαγωνίσματα)

Περιλαμβάνει 24 διαγωνίσματα (λυμένα) διάρκειας 30 λεπτών ως και 3 ωρών, κλιμακωτής δυσκολίας. Τα tests αυτά είναι στο πνεύμα των εξετάσεων για το ΑΣΕΠ καθώς και για ξένα πανεπιστήμια, οργανισμούς, τράπεζες, κλπ...

Tests Δεξιοτήτων

Tests Δεξιοτήτων

Το βιβλίο αναφέρεται κυρίως στην μεθοδολογία και περιλαμβάνει Γλωσσικά Tests, Tests διαγραμμάτων, αριθμητικά Tests, μηχανικά Tests, Tests γενικής παιδείας καθώς και μερικά Ι.Q Tests

>> περισσότερα...

α. Έδρα της ΣΝΔ
Η Έδρα της Σχολής βρίσκεται στον Πειραιά (Χατζηκυριάκειο).

β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΝΔ
Η ΣΝΔ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

γ. Διάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση
Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) έτη.

δ. Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές – Γενικά Θέματα παρεχομένης εκπαίδευσης και ευκολιών στη Σχολή
Η ΣΝΔ έχει δύο Τμήματα, Μαχίμων και Μηχανικών, στα οποία εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη δήλωσή τους στο μηχανογραφικό δελτίο.
Η εκπαίδευση που παρέχεται στον σπουδαστή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή – Στρατιωτική και Ναυτική.
Τα έξοδα φοιτήσεως , βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

στ. Βαθμός Αποφοιτήσεως
Οι Ν. Δόκιμοι μετά από επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν με το βαθμό του Σημαιοφόρου ΠΝ.

ζ. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Σχολής στο INTERNET είναι www.hna.gr.

 

Βρείτε μας στο facebook

Εκδόσεις Κοντορούπη

Εθνικής Αμύνης 34
Θεσσαλονίκη, Κέντρο Τ.Κ. 54621
info@kontoroupis-books.com